Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thi công mái ngói khung kèo Eratruss AZ120 và ngói nhật Kamaki - Japan tại Bình Thuận

26/04/2023 Lượt xem: 2445

Chủ đầu tư Nguyễn Thành  Đc Tân Lập, Hàm Thuận nam, Bình Thuận
Diện tích mái 352m2 sử dụng hệ  khung kèo Eratruss AZ120 sản phẩm của tập đoàn Austdoor và ngói nhật Kamaki - Japan 
Thời gian thi công 10/2022

Tags:
Top