Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thi công mái ngói khung kèo Eratruss AZ100 và ngói nhật Nakamura tại Bình Thuận

03/05/2023 Lượt xem: 2529

Nhà Thờ Vinh An

Đc km15, Hàm Thuận nam, Bình Thuận

Diện tích mái 410m2 sử dụng hệ khung kèo Eratruss AZ100 sản phẩm của tập đoàn Austdoor và ngói nhật Nakamura

Thời gian thi công 04/2021

Tags:
Top