Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thi công mái ngói khung kèo Eratruss AZ100 và ngói nhật Kamaki - Japan tại Bình Thuận

03/05/2023 Lượt xem: 2574

Chủ đầu tư : Nguyễn Thị Diệu Liên

Đc Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận

Diện tích mái 370m2 sử dụng hệ khung kèo Eratruss AZ100 sản phẩm của tập đoàn Austdoor và ngói nhật Kamaki - Japan

Thời gian thi công 08/2021

Tags:
Top