Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thi công mái ngói khung kèo Eratruss AZ100 và ngói nhật Kamaki - Japan tại Bình Thuận

03/05/2023 Lượt xem: 2564

Chủ đầu tư : Cô Góc,

Đc Phú Lạc, Liên Hương, Bình Thuận

Diện tích mái 185m2 sử dụng hệ  khung kèo Eratruss AZ100 sản phẩm của tập đoàn Austdoor và ngói nhật Kamaki - Japan

Thời gian thi công 09/2021

Tags:
Top