Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thi công mái ngói khung kèo Eratruss AZ100 và ngói nhật Kamaki - Japan tại Bình Thuận

03/05/2023 Lượt xem: 2490

Chủ đầu tư : Thầy Long   Đc Km19 Ql28 Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Diện tích mái 388m2 sử dụng hệ  khung kèo Eratruss AZ100 sản phẩm của tập đoàn Austdoor và ngói nhật Kamaki - Japan

Thời gian thi công 09/2021

Tags:
Top