Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thi công mái ngói khung kèo Eratruss AZ100 và ngói nhật Kamaki - Japan tại Bình Thuận

03/05/2023 Lượt xem: 2480

Chủ đầu tư : Văn Sỹ Thẩm, Đc Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Diện tích mái 251m2 sử dụng hệ  khung kèo Eratruss AZ100 sản phẩm của tập đoàn Austdoor và ngói nhật Kamaki - Japan

Thời gian thi công 05/2022

 

Tags:
Top