Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thi công mái ngói khung kèo Xà Gồ Zacs AZ70 và ngói nhật Kamaki - Japan tại Bình Thuận

03/05/2023 Lượt xem: 2486

Chủ đầu tư Anh Bé

Đc Tà Mon, hàm thuận nam, Bình Thuận

Diện tích mái 309m2 sử dụng hệ khung kèo Xà Gồ Zacs AZ70 và ngói nhật Kamaki - japan.

Thời gian thi công 05/2021

Tags:
Top