Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Nhà anh Trung - Đ/c Ba Bàu, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

03/05/2023 Lượt xem: 2520

Chủ đầu tư Anh Nguyễn Thành Trung

Đc Ba Bàu, hàm thuận nam, Bình Thuận

Diện tích mái 259m2 sử dụng hệ khung kèo Xà Gồ Zacs AZ70 và ngói nhật Kamaki - japan.

Thời gian thi công 10/2020

 

Tags:
Top